Velg en side

BeeBills – Vilkår For Bruk

BeeBills® (registrert varemerke av Totalkapital AS, org.nr: 994 830 848), refereres til i dette dokumentet som BeeBills. Disse vilkårene er gyldige for bruk av tjenestene til BeeBills.

BeeBills leverer et web-basert fakturaprogram.

Kjøp og betalinger er gjort gjennom PayPal. PayPal har tillit fra BeeBills til å gi kunder en sikker betalingsløsning men BeeBills kan ikke gi garanti for tjenester fra en tredjepart.

Kjøpet er komplett når en betaling har blitt prosessert av PayPal.

Etter betaling og registrering gis kunden tilgang til fakturaprogrammet, dets funksjoner og tilganger for så lenge som er angitt i valgt prisplan. Ved enden av perioden blir kunden automatisk belastet for neste periode med mindre tjenesten er kansellert av kunden innenfor tidligere periode.

Skulle betaling utebli for nesteperiode innen tre dager etter utløp av siste betalte plan, vil kontoen assosiert med planen bli slettet eller suspendert med eller uten videre varsel.

Et fullført kjøp kan ikke bli tilbakebetalt, med unntak av følgende:

I et tilfelle av nedetid i BeeBills ved varighet med mer enn tre dager så har kunden rett på tilbakebetaling av nedetiden. Dette er gyldig bare om kunden har informert BeeBills om feilen og de tre dagene begynner å telle fra tidspunktet BeeBills ble informert.

Som en del av tjenesten BeeBills tilbyr, kan en ubetalt faktura bli sendt til inkasso for inndrivelse av Totalkapital AS eller internasjonale partnere av Totalkapital AS.

Cooperation Agreement

  1. Totalkapital AS undertakes debt collection cases for the client. Collection shall be conducted in accordance with Norwegian laws and regulations, fair debt collection practices and good interaction between Totalkapital and the Client. TheClient gives Totalkapital authorization to take appropriate legal action when necessary. Look at section 8 for Totalkapital’s receivables according to this agreement. VAT is calculated for receivables to Totalkapital against recovered funds.
  2. Before new cases is sent to Totalkapital the Clientmust send a collection warning letter to the debtor. Collectionwarning letter must be sent by ordinary mail with 14 days creditpursuant to the Debt Collection Act § 9. If the client demands a fee for the collection notice, then it has to be sent 14 days after its due date. Should a case be subject to objections or direct payments to the client, Totalkapital must be unsolicited and immediately notified. In the event of direct payments, misdirected cases, or cases that are pulled by the client, receivables will be deducted from other cases or billed directly to the client. Cases that are pulled for any reason or where the debtor goes bankrupt, comes in under debt settlement laws, or where the case is adjusted in the conciliation board the client will be charged in accordance with this agreement. It is mandatory for the client to meet in the conciliation board. Totalkapital can arrange meeting proxy in the conciliation board.
  3. When a case is solved, Totalkapital’s receivables will have the highest priority. Cases that cannot be resolved out of court will be sent to court. Cases that are not solved by the bailiff or by legal enforcement will be transferred to monitoring and incurred costs will be invoiced.
  4. Totalkapital enforces the applicable laws and regulations regarding privacy. Totalkapital is subject to the supervision of the Financial Services Authority and is a member of the Norwegian Debt Collectors Association, Virke Inkasso.
  5. Collection fees and court fees are adjusted regularly according to official prevailing rates.
  6. If upon reception of a case, or at a later date, information about possible violation to good business practice emerges, Totalkapital reserves the right to reject the case or terminate the case. Totalkapital’s accrued cost according to the price list will be charged to the Client. Disputes arising from this agreement shall be referred to the ordinary courts in Totalkapital’s jurisdiction.
  7. This agreement shall be signed by Totalkapital and Customer and has duration of 12 months. Renewal of this contract occurs automatically on the same terms and duration unless it is terminated 1 month before expiry of the term. There are no volume or size requirements on submitted cases.
Service Price for customer
Implementation costs NOK 0,-
Annual fee NOK 0,-
Access to Infosenter web NOK 0,-
 OCR updates / manual registrations NOK 0,-
 Resolving case out of court 0 {5df6608939d01752ac0ef9db4c324159410ceb96a7cefc0e27e59d4884f4513d} of principal amount and late interest fee paid by debtor.
Resolving case in court 0 {5df6608939d01752ac0ef9db4c324159410ceb96a7cefc0e27e59d4884f4513d} of principal amount and late interest fee paid by debtor.
Court fees

Court fees bailiff

Preparation of conciliation

complaint / petition

Preparation of conciliation

complaint / petition by

objections

Preparation of a request to Bailiff

Meeting proxy in conciliation court

NOK 1.050,-

NOK 1 741,50,-

NOK 1.050,-

NOK 4.100,-

NOK 1.050,-

NOK 1.050,-

Pulled cases / misdirected cases Accrued costs
International cases 20 {5df6608939d01752ac0ef9db4c324159410ceb96a7cefc0e27e59d4884f4513d} of principal amount and PI
Cases put on monitoring 50 {5df6608939d01752ac0ef9db4c324159410ceb96a7cefc0e27e59d4884f4513d} of principal amount and PI